Q3XQXMLUMUp67mvel7wpnSOMkk1-aqXhaeerW9HyRNs

Seachtain na Gaeilge 4ú-17ú Márta

Na bígí scanraithe roimh an nGaeilge-Is ár dteanga ár gcultúr agus is féidir linn go léir a bheith líofa mas mian linn. Níl sé deacair creid é nó ná creid! Don’t be fearful of the Irish language-It’s our language- and our culture. It’s within all our grasps-believe it or not! Chonaiceamar le blianta beaga anuas go bhfuil Gaeilge blasta ag a lán de na páistí i gCarra. Gach bliain i rith Seachtain na Gaeilge déanann na páistí an- iarracht a bheith ag caint agus ag comhrá as Gaeilge. Téigh síos Memory Lane agus féach ar na frásaí a chuireamar le chéile le haghaidh tuismuitheoirí cosúil leatsa. Má tá fadhb agat cuir ceist ar do leanbh nó ar an múinteoir. Bain triail as. We have seen in the past that many pupils in Caragh N.S. have a fluency in the Irish Language. Every year during Seachtain na Gaeilge pupils make a great effort to speak and use their Irish. Go down Memory Lane and look and listen on the C.N.S. website www.caraghns.ie at the phrases we have put together for parents just like you.

You may also like...